DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZVE ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ (9.2.2018 22:24)

Zveme všechny zájemce k prohlídce prostor, osobnímu setkání, konzultaci přístupu ke vzdělávání i náhledu do výuky. Návštěvy jsou individuální, termín je potřeba si domluvit alespoň týden před plánovanou návštěvou.

Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok nabídnout cca 5 volných míst.

Při výběru dětí posuzujeme zejména:

  •  ročník, do kterého nastupují (přijímáme děti od 1. do 5.třídy), 
  • „genderovou“ vyváženost (vyrovnaný počet chlapců a dívek) a 
  • přístup rodičů ke vzdělávání dětí.

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 30.4.2018

Vzory přihlášek je možné si stáhnout na www.komunitniskola.dokolecka.cz v sekci dokumenty nebo získat při osobní návštěvě či přes email. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv základní školu zapsanou v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh dále doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny.

Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí naši komunitu!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY (9.2.2018 22:19)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro velký úspěch opět připravujeme výtvarný tábor i tábor s angličtinou, pokud bude zájem, uvažujeme i o chovatelském příměstském táboře.
Doporučujeme si včas zajistit místa, rezervační systém bude spuštěn 1.3.2018
Termíny:
 • TÁBOR S ANGLIČTINOU ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus (rodilý mluvčí) 9.-13.7.
 • TÁBOR MALÝ CHOVATEL 30.7.-3.8.
 • VÝTVARNÝ TÁBOR s tématem VESMÍR 11.-17.8.

– o všech akcích vás informujeme i na webu obce Doubravčice

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V 2.POLOLETÍ (9.2.2018 22:15)

NOVÉ KROUŽKY
 • MALÝ CHOVATEL – každou středu 14-14.45 v prostorách herničky (Slunečná 72) od 14.2., pro děti od 6 let, vede Zuzka Pačesová, cena 600Kč/pololetí – volná 4 místa

pokračují:

 • VÝTVARNÉ TVOŘENÍ – každý čtvrtek od 14.30 do 16.30 v komunitní škole, vede Markéta Holá a Eva Čečetková, cena za jednu lekci 60Kč
 • ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB – v rámci komunitní školy, každý všední den od 13 do 16.30 hodin, určeno všem, kteří se doma nudí (děti od 5 do 12 let) – v prostorách školy Dokolečka
 • KERAMIKA v MŠ Ledňáček 1x za 14 dnů ve čtvrtek
 • HERNA PRO RODIČE S DĚTMI pravidelně každé úterý od 10 do 12 hodin v nových prostorách v ulici Slunečná 72. Vede Eliška Pokorná a Kristýna Holubová (Žákovcová).
  - sháníme spodní skříňku pod dřez, nemáte někdo k darování nebo za symbolickou cenu?

MAŠKARNÍ BÁL 3.3.2018 (17.1.2018 22:21)

DOKOLEČKA z.s.

pořádá v kulturním sále v Doubravčicích

3.3.2018

15:00 -17:00H

TĚŠIT SE MŮŽETE NA BALÓNKY, TANEC, SOUTĚŽE

a DROBNÉ OBČERSTVENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS

Vstupné: děti 60,- / dospělí 20,- Kč

SPONZOŘI: firma Arnošt s.r.o., firma SICAR s.r.o.

PF 2018 (29.12.2017 14:39)

Za celý tým Centra pro rodinu i Komunitní školy

Vám přeji krásné Vánoční svátky,
nadějný vstup do Nového roku
a radost z maličkostí, které se dějí každý den kolem nás.
Linda Pačesová

Aktuálně o klubu komunitního vzdělávání Dokolečka (18.8.2017 08:20)

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská ŠKOLA

Už máme za sebou 2 roky fungování, nejprve s 10 žáčky, pak s 13. Od 4.9. pokračuje třída s 20 žáčky od 6 do 10 let (0.-4.třída). Nově se budeme dělit do dvou prostor a ve třídě budou dvě průvodkyně.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, klikněte na záložku KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ nebo na tento odkaz

Vítáme vás! (29.10.2012 09:00)

Vítáme vás na stránkách spolku DOKOLEČKA! V sekci AKCE-NOVINKY naleznete vše, co se týká aktuálního programu, pořádaných akcí, změn, novinek, důležitých upozornění. V sekci PROGRAM je pak k vidění náš stálý program.