DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI ZAHAJUJE 7.9. (19.8.2016 18:23)

Od 7.září bude opět zahájeno pravidelné setkávání rodičů a dětí v prostorách MŠ Ledňáček (obecní úřad, 1.patro).

KDY: každou středu od 9.30 do 11.30

Těší se na vás Markéta Holá

Aktuálně o klubu komunitního vzdělávání Dokolečka (18.8.2016 08:20)

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská ŠKOLA

Po prvním roce fungování s 10 žáčky pokračuje Dokolečka s jednou třídou pro děti od 6 do 8 let (cca 1.-3.třída). Od září nastoupí do školy celkem 15 dětí – kapacita třídy je téměř naplněna a pro příští rok budeme hledat vhodné prostory pro další třídu.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, klikněte na záložku KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ nebo na tento odkaz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Výtvarná cesta kolem světa (9.8.2016 17:34)

Tábor se uskutečnil díky podpoře Středočeského kraje – naplňování koncepce podpory dětí a mládeže SK

Děkujeme za důvěru rodičů, atmosféra tábora byla úžasná, z dětí čišelo nadšení, rozhodně jsme se moc nenudili, kromě výtvarného tvoření jsme chodili i na výlety po okolí.

První den jsme prozkoumali přírodu Evropy, pak jsme si vyrobili námořnická trika, abychom mohli vyplout na cestu kolem světa. Druhý den jsme přistáli u Afriky, od domorodců jsme se naučili vyrábět šperky, poznali jsme saharskou poušť i africký prales. Třetí den jsme pluli do Austrálie, kde jsme nejprve zkoumali ryby a mušle, pak jsme obdivovali operu v Sydney a zavítali jsme i do australské divočiny. Ve čtvrtek jsme se přesunuli do Ameriky – od indiánů jsme pochytili výrobu šperků z hlíny i měděných ornamentů, ve Střední Americe jsme poznali banánovníkové plantáže a z luštěnin jsme si vyrobili náramky a prstýnky. Poslední plavba vedla směrem do Asie, cestou jsme odlovili pirátský poklad. V Asii jsme zabrousili do tajů mandal a také jsme poznali mozaiky v chrámech.

Na závěr jsme s dětmi připravili vernisáž pro rodiče, kde děti dělaly průvodce po výstavě naší tvorby.

Děkuji Lence a Věrce za pomoc s programem i organizací táborových dnů, byla to opravdu prima spolupráce i díky nim byli všichni  z tábora nadšení. Linda

 

Vítáme vás! (29.10.2012 09:00)

Vítáme vás na stránkách spolku DOKOLEČKA! V sekci AKCE-NOVINKY naleznete vše, co se týká aktuálního programu, pořádaných akcí, změn, novinek, důležitých upozornění. V sekci PROGRAM je pak k vidění náš stálý program.