DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

Odkazy

Podrobnější informace škola Dokolečka: komunitniskola.dokolecka.cz

Spolupracujeme v rámci obce:

OBEC DOUBRAVČICE – www.doubravcice.cz

SOUKROMÁ MŠ LEDŇÁČEK – www.ms-lednacek.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA – http://ms.doubravcice.cz/

TJ SOKOL DOUBRAVČICE – www.tjsokoldoubravcice.cz

Jsme členy Sítě pro rodinu - www.sitprorodinu.cz

v rámci Sítě MC jsme se zapojili do projektu SPOLU PRO MC: www.spolupromc.cz

Financováni jsme byli především z (kromě obecního rozpočtu):

STŘEDOČESKÉHO KRAJE – www.kr-stredocesky.cz

MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (oblast rodina) - www.mpsv.cz