DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

DĚSÍ VÁS PŘEDSTAVA 30 DĚTÍ VE TŘÍDĚ?

MYSLÍTE, ŽE SE VAŠE DÍTĚ NEDOSTANE DO 1.TŘÍDY?

HLEDÁTE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP S VYUŽITÍM MODERNÍCH VZDĚLÁVACÍCH METOD?

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ TVOŘIVÉ ŠKOLY A ZÁROVEŇ VĚDĚT, ŽE SE VAŠE DÍTĚ DO ŠKOLY TĚŠÍ?

POKUD ANO, TAK PŘIJĎTE K NÁM:-)

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská ŠKOLA

  • KOLEKTIV MAX. 16 DĚTÍ VE TŘÍDĚ 
  • KONCEPT VÝUKY VYCHÁZÍ Z PROGRAMU ZAČÍT SPOLU
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SPOLUPRÁCE S RODIČI – TVOŘIVÁ ŠKOLA
  • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, MATEMATIKA DLE PROF. HEJNÉHO, PROJEKTOVÁ A TEMATICKÁ VÝUKA, DNY SE SPECIÁLNÍM PROGRAMEM
  • ŠKOLNÉ 2000Kč/měsíčně
  • ZAJIŠTĚNA DRUŽINA I ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Těšíme se na všechny zájemce – zde je možné vyplnit dotazník

Zde najdete podrobnější informace: web KKV